lørdag den 4. september 2010

Observationslisten (Maj 2008)

Observationslisten er en liste over de arter, der bør holdes særligt øje med. Listen omfatter både arter, der endnu ikke findes i Danmark, men som har vist sig invasive i vores region, og arter der allerede er introduceret til Danmark, findes i begrænset antal og som viser invasive træk. Der er altså tale om arter, hvis udvikling bør følges nøje.

Terrestriske

Planter:
- Almindelig bærmispel
- Almindelig fingerbøl
- Almindelig snebær
- Gul kæmpekalla
- Hæk-berberis
- Kirtlet-dueurt
- Kornel
- Robinie
- Rævehale-spiræa
- Skvalderkål
- Sommerfuglebusk
- Spiselig vinterportulak

Laver og Mosser:
- Smalbladet Plydsmos

Fugle:
- Sort Svane
- Svanegås
- Indisk Gås
- Mandarinand
- Lille Alexanderparakit
- Klippedue

Pattedyr:
- Grå egern

Padder:
- Amerikansk oksefrø
- Balkan-latterfrø

Insekter og svampe:
- Asiatisk askepragtbille
- Asiatisk træbuk samt Asian longhorned beetle
- ”Cornwall” visneskimmel
- Den invasive havemyre
- Egemeldug
- Egens visnesyge
- Platan-masketæge
- Robinie-minérmøl, robiniens ensidige minérmøl

Akvatiske

Makroalger:
- Østerstyv
- Plysalge
- Art af rødalge (Bonnemaisonia hamifera (syn. Trailliella intricata))
- Art af rødalge (Dasya baillouviana)
- Art af rødalge (Heterosiphonia japonica)

Krebsdyr:
- Troldkrabbe eller Kamtschatkakrabbe
- Amerikansk hummer
- Blå svømmekrabbe
- Kroghalet rovdafnie

Bløddyr:
- Asiatisk Konksnegl
- Tøffelsnegl

Fisk:
- Karpe
- Sortmundet kutling

Ingen kommentarer:

Send en kommentar