søndag den 12. september 2010

Kirke -> Atomer

HALLELUJA

En kirke er en bygning hvor kristne ritualer udføres og menigheden samles regelmæssigt.

HALLELUJA PRAISE THE LORD

Ordet kirke kommer af det græske kyriakós, hvis betydning er "det som hører herren til".

HALLELUJA PRAISE THE LORD ALMIGHTY

De tidligste kirkebygninger i Danmark var af træ, men de er væk nu.

HALLELUJA PRAISE THE LORD ALMIGHTY TITTY TOP

En del af de ældste kirker i Danmark er bygget af kløvet kamp, granitkvadre, frådsten og kridtsten.

HALLELUJA PRAISE THE LORD ALMIGHTY TITTY TOPPING TIPPING POINTS

Siden 1200-tallet har man mest bygget kirker af tegl.

HALLELUJA PRAISE THE LORD ALMIGHTY TITTY TOPPING TIPPING POINTS OF EVERYTHING

Tegl er et materiale, der fremkommer ved brænding af ler i en ovn.

HALLELUJA PRAISE THE LORD ALMIGHTY TITTY TOPPING TIPPING POINTS OF ALL THAT BE UPRIGHT

En ovn anvendes til især opvarmning, madlavning eller fremstilling af håndværksmæssige og industrielle produkter.

HALLELUJA PRAISE THE LORD ALMIGHTY TITTY TOPPING TIPPING POINTS OF ALL THAT BE UPRIGHT MUST BEAR

Energien til opvarmningen kan komme fra kul, koks, brænde, naturgas eller elektricitet.

HALLELUJA PRAISE THE LORD ALMIGHTY TITTY TOPPING TIPPING POINTS OF ALL THAT BE UPRIGHT MUST BEAR OR FALL

Når elektroner flytter sig fri af atomkernen, og når der er et nettoflow, kaldes dette flow for elektricitet (forkortelse el) eller en elektrisk strøm.

HALLELUJA PRAISE THE LORD ALMIGHTY TITTY TOPPING TIPPING POINTS OF ALL THAT BE UPRIGHT MUST BEAR OR FALL AND SMASH

Elektrisk strøm er pr. definition bevægelsen af elektrisk ladning.

HALLELUJA PRAISE THE LORD ALMIGHTY TITTY TOPPING TIPPING POINTS OF ALL THAT BE UPRIGHT MUST BEAR OR FALL AND SMASH ALL THINGS

Elektrisk ladning er en fundamental bevaret størrelse for visse subatomare partikler, som bestemmer disses elektromagnetiske vekselvirkninger.

HALLELUJA PRAISE THE LORD ALMIGHTY TITTY TOPPING TIPPING POINTS OF ALL THAT BE UPRIGHT MUST BEAR OR FALL AND SMASH ALL THINGS THAT PUSH THE BUTTON

Elektromagnetismen er en betegnelse for de fysiske egenskaber af det elektromagnetiske felt; et felt der er til stede overalt, og som påvirker elektrisk ladede partikler med en kraft, hvilket igen påvirker disse partiklers bevægelse.

HALLELUJA PRAISE THE LORD ALMIGHTY TITTY TOPPING TIPPING POINTS OF ALL THAT BE UPRIGHT MUST BEAR OR FALL AND SMASH ALL THINGS THAT PUSH THE BUTTONS OF REALITY

Partikel refererer inden for fysikken enhver ansamling af stof, både større og mindre end et atom.

HALLELUJA PRAISE THE LORD ALMIGHTY TITTY TOPPING TIPPING POINTS OF ALL THAT BE UPRIGHT MUST BEAR OR FALL AND SMASH ALL THINGS THAT PUSH THE BUTTONS OF REALITY

Et atom er den mindste kendte kemiske bestanddel af et grundstof.

HALLELUJA PRAISE THE LORD ALMIGHTY TITTY TOPPING TIPPING POINTS OF ALL THAT BE UPRIGHT MUST BEAR OR FALL AND SMASH ALL THINGS THAT PUSH THE BUTTONS OF REALITY AS WE KNOW IT

Et grundstof er et kemisk stof, der udelukkende består af atomer med samme atomnummer (dvs. har samme antal protoner i kernen) - for eksempel jern, der udelukkende består af jernatomer Fe, eller brom, der i ren form udelukkende består af molekyler med formlen Br2.

MEN HVAD ER VIRKELIGHEDEN

Vand derimod er en kemisk forbindelse bestående af molekyler, der er sammensat af flere forskellige atomer - et iltatom O og to brintatomer H (det giver i alt H2O), så vand er ikke et grundstof.

HVAD ER DEN LAVET AF

Atomer af samme grundstof, der indeholder forskellige antal af neutroner, kaldes for grundstoffets isotoper.

HVORFOR LEVER JEG

Man kender 118 forskellige grundstoffer. Der er lavet en oversigt over grundstofferne, som kaldes det periodiske system.

HVORFOR LEVER JEG

Alle grundstoffer har deres eget, unikke, kemiske symbol, der er gældende over hele verden, uanset hvad grundstoffet hedder på det enkelte sprog.

HVORFOR LEVER JEG

Jern har symbolet Fe, også på dansk, og Natrium har symbolet Na, også i de engelsksprogede lande, hvor Na hedder "sodium".

HVORFOR LEVER JEG

Selv kemibøger skrevet med kyrilliske bogstaver eller med kinesiske skrifttegn bruger de vedtagne latinske bogstaver.

HVORFOR LEVER JEG

Ingen kommentarer:

Send en kommentar