søndag den 12. september 2010

Grundstofferne 1-59

Hydrogens atommasse er 1,00794 gram per mol
Hydrogen blev opdaget i 1766 af englænderen Henry Cavendish

Heliums atommasse er 4,002602 gram per mol
Helium blev opdaget i 1895 af skotten Sir William Ramsay

Lithiums atommasse er 6,941 gram per mol
Lithium blev opdaget i 1817 af svenskeren Johann August Arfvedson

Berylliums atommasse er 9,012182 gram per mol
Beryllium blev opdaget i 1797 af franskmanden Louis Nicolas Vauquelin

Bors atommasse er 10,811 gram per mol
Bor blev opdaget i 1808 af englænderen Humphry Davy

Carbons atommasse er 12,011 gram per mol
Carbon blev opdaget i forhistoriske tid af en ukendt person

Nitrogens atommasse er 14,00674 gram per mol
Nitrogen blev opdaget i 1772 af englænderen Ernest Rutherford

Oxygens atommasse er 15,9994 gram per mol
Oxygen blev opdaget i 1774 af

Fluors atommasse er 18,9984032 gram per mol
Flour blev opdaget i 1886 af franskmanden Ferdinand Frederick Henri Moissan

Neons atommasse er 20,1797 gram per mol
Neon blev opdaget i 1989 af skotten Sir William Ramsay og englænderen Morris William Travers

Natriums atommasse er 22,989768 gram per mol
Natium blev opdaget i 1807 af englænderen Humphry Davy

Magnesiums atommasse er 24,305 gram per mol
Magnesium blev opdaget i 1755 af skotten Joseph Black

Aluminiums atommasse er 24,305 gram per mol
Aluminium blev opdaget i 1825 af danskeren Hans Christian Ørsted

Siliciums atommasse er 28,0855 gram per mol
Silicium blev opdaget i 1824 af svenskeren Jöns Jacob Berzelius

Fosfors atommasse er 30,973762 gram per mol
Fosfor blev opdaget i 1669 af tiskeren Hennig Brand

Svovls atommasse er 32,066 gram per mol
Svovl blev opdaget i forhistorisk tid af en ukendt person

Klors atommasse er 35,4527 gram per mol
Klor blev opdaget i 1774 af svenskeren Carl Wilhelm Scheele

Argons atommasse er 39,948 gram per mol
Argon blev opdaget i 1895 af skotten Sir William Ramsay og englænderen John William Strutt, den tredje Baron af Rayleigh

Kaliums atommasse er 39,0983 gram per mol
Kalium blev opdaget i 1807 af englænderen Humphry Davy

Calciums atommasse er 40,078 gram per mol
Kalium blev opdaget i 1808 af englænderen Humphry Davy

Scandiums atommasse er 44,95591 gram per mol
Scandium blev opdaget i 1879 af svenskeren Lars Nilson

Titans atommasse er 47,88 gram per mol
Titan blev opdaget i 1791 af englænderen William Gregor og igen i 1795 af tyskeren Martin Heinrich Klaproth som navngav det Titan

Vanadiums atommasse er 50,9415 gram per mol
Vanadium blev opdaget i 1801 af spansk-mexikaneren Andrés Manuel del Río

Kroms atommasse er 51,9961 gram per mol
Krom blev opdaget i 1797 af franskmanden Louis Nicolas Vauquelin

Mangans atommasse er 54,93805 gram per mol
Mangan blev opdaget i 1774 af svenskeren Johan Gottlieb Gahn

Jerns atommasse er 55,847 gram per mol
Jern blev opdaget i forhistorisk tid af en ukendt person

Kobolts atommasse er 58,9332 gram per mol
Kobolt blev opdaget i 1735 af svenskeren Georg Brandt

Nikkels atommasse er 58,69 gram per mol
Nikkel blev opdaget i 1751 af den svenske Baron Axel Fredrik Cronstedt

Kobbers atommasse er 63,546 gram per mol
Kobber blev opdaget i forhistorisk tid af en ukendt person

Zinks atommasse er 65,39 gram per mol
Zink blev opdaget i forhistorisk tid af en ukendt person

Galliums atommasse er 69,723 gram per mol
Gallium blev opdaget i 1875 af franskmanden Lecoq de Boiskaudran

Germaniums atommasse er 72,61 gram per mol
Germanium blev opdaget i 1886 af tyskeren Clemens Winkler

Arsens atommasse er 74,92159 gram per mol
Arsen blev opdaget i 1250 af Albertus Magnus, også kendt som Sankt Albert den Store

Selens atommasse er 78,96 gram per mol
Selen blev opdaget i 1817 af svenskeren Jöns Jacob Berzelius

Broms atommasse er 79,904 gram per mol
Brom blev opdaget i 1826 af franskmanden Antoine Jérôme Balard

Kryptons atommasse er 83,8 gram per mol
Krypton blev opdaget i 1989 af skotten Sir William Ramsay og englænderen Morris William Travers

Rubidiums atommasse er 85,4678 gram per mol
Rubidium blev opdaget i 1861 af tyskerne Robert Bunsen og Gustav Kirchhoff

Strontiums atommasse er 87,62 gram per mol
Strontium blev opdaget i 1790 af ireren Adair Crawford

Yttriums atommasse er 88,90585 gram per mol
Yttrium blev opdaget i 1794 af finnen Johan Gadolin

Zirconiums atommasse er 91,224 gram per mol
Zirconium blev opdaget i 1789 af tyskeren Martin Heinrich Klaproth

Niobiums atommasse er 92,90638 gram per mol
Niobium blev opdaget i 1801 af englænderen Charles Hatchet

Molybdæns atommasse er 95,94 gram per mol
Molybdæn blev opdaget i 1778 af svenskeren Carl Wilhelm Scheele

Technetiums atommasse er 98,9063 gram per mol
Technetium blev opdaget i 1937 af italienerne Carlo Perrier og Emilio Segrè

Rutheniums atommasse er 101,07 gram per mol
Ruthenium blev opdaget i 1844 af russeren Karl Klaus

Rhodiums atommasse er 102,9055 gram per mol
Rhodium blev opdaget i 1803 af englænderen William Hyde Wollaston

Palladiums atommasse er 106,42 gram per mol
Palladium blev opdaget i 1803 af englænderen William Hyde Wollaston

Sølvs atommasse er 107,8682 gram per mol
Sølv blev opdaget i forhistorisk tid af en ukendt person

Cadmiums atommasse er 112,411 gram per mol
Cadmium blev opdaget i 1817 af tyskeren Friedrich Stromeyer

Indiums atommasse er 114 gram per mol
Indium blev opdaget i 1863 af tyskerne Hieronymus Theodor Richter og Ferdinand Reich.

Tins atommasse er 118,71 gram per mol
Tin blev opdaget i forhistorisk tid af en ukendt person

Antimons atommasse er 121,75 gram per mol
Antimon blev opdaget i forhistorisk tid af en ukendt person

Tellurs atommasse er 127,6 gram per mol
Tellur blev opdaget i 1782 af ungareren Franz-Joseph Müller von Reichenstein

Iods atommasse er 126,90447 gram per mol
Iod blev opdaget i 1811 af franskmanden Bernard Courtois

Xenons atommasse er 131,29 gram per mol
Xenon blev opdaget i 1898 af skotten Sir William Ramsay og englænderen Morris William Travers

Cæsiums atommasse er 132,90543 gram per mol
Cæsium blev opdaget i 1860 af tyskerne Robert Bunsen og Gustav Kirchhoff

Bariums atommasse er 137,327 gram per mol
Barium blev opdaget i 1808 af englænderen Humphry Davy

Lanthans atommasse er 138,9055 gram per mol
Lanthan blev opdaget i 1839 af svenskeren Carl Gustav Mosander

Ceriums atommasse er 140,115 gram per mol
Cerium blev opdaget i 1803 af svenskerne Jöns Jakob Berzelius og Wilhelm Hisinger

Praseodyms atommasse er 140,90765 gram per mol
Praseodym blev opdaget i 1885 af den østrigske kemiker Carl Auer von Welschbach


Skal færdiggøres: http://da.wikipedia.org/wiki/Grundstof

Ingen kommentarer:

Send en kommentar